Je bedrijfsaccount is geblokkeerd en je kunt geen bestellingen plaatsen. Neem contact op met de vestiging.

BENG: wat betekent het voor jou?

Sinds 1 januari zijn de BENG-eisen voor aanvragen van vergunningen ingevoerd. De gevolgen van deze invoering worden nu zichtbaar.

Dit is van invloed op jouw dagelijkse werkzaamheden. Wat is BENG, waarom is het er en wat betekent het voor jou? Wij hebben de belangrijkste vragen hieronder opgesteld voor je en proberen jouw met het beantwoorden van vragen BENG-klaar te maken.


Bekijk snel

Meest gestelde vragen

BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen en heeft als doel het terugdringen van de CO2-uitstoot van nieuwe gebouwen

Te complex en niet transparant; redenen genoeg om na 25 jaar afscheid afscheid te nemen van EPC (energieprestatiecoëfficiënt). Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor álle nieuwbouw: woningbouw en utiliteitsbouw. Bovendien is er met BENG een aansluiting met het Klimaatakkoord, en bouwen we op deze manier aan een duurzamere toekomst.

Om de CO2-uitstoot terug te dringen, moeten gebouwen voldoen aan de BENG-eisen. Die zijn streng! Ze worden onderverdeeld in drie eisen:

BENG1: De BENG 1 eis stelt een maximum aan de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Deze energiebehoefte wordt uitgedrukt in ‘thermische’ kilowattuur (kWh) per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar.

BENG2: De BENG 2 eis stelt een maximum aan de hoeveelheid primair fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Daarbij wordt de hoeveelheid eigen duurzaam opgewekte energie – met bijvoorbeeld zonnepanelen – afgetrokken van het totale energieverbruik. 

BENG3: De BENG 3 eis stelt een minimum (%) aan het aandeel hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Het totale energieverbruik bestaat uit het deel primair fossiel energieverbruik plus het deel hernieuwbare energie. De hoeveelheid zelf opgewekte, hernieuwbare energie gedeeld door het totale energieverbruik is het aandeel (%) hernieuwbare energie. 

Houd ook rekening met TO-juli, die veel raakpunten heeft met BENG:

Pfff, onze zomers worden steeds warmer! Hiermee neemt de noodzaak toe om maatregelen te treffen om het risico op oververhitting bij nieuwbouwwoningen te beperken. Nieuwe woningen worden zo energiezuinig mogelijk gebouwd, en houden daardoor hun warmte beter vast. Directe zonintreding heeft een grote invloed op oververhitting bij nieuwbouwwoningen wat in de zomer problemen kan opleveren.

Er is een indicator voor verlaging van het risico op oververhitting genaamd: TOjuli (TOjuli). De grenswaarde is per 1 januari 2021 voor de TOjuli-indicator: 1,20. Deze waarde is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht wordt gegeven in het risico op temperatuuroverschrijding in het gebouw. De TOjuli volgt automatisch uit de software van de Energieprestatieberekening volgens de NTA 8800. Woningen met een actieve koeling voldoen automatisch aan de TOjuli-eis. 

Tegenwoordig moet de Rc-waarde berekend worden volgens de NTA 8800. De bepalingsmethode voor de warmteweerstand (Rc-waarde) wijzigt. Met de nieuwe rekenmethodiek komen de rekenresultaten van de Rc-waardes iets hoger uit. Om in de nieuwe situatie aanpassingen in de constructieopbouw te voorkomen zijn naast de rekenmethode dus ook de eisen aangepast.

• Rc vloer: minimaal 3,7 m2K/W
• Rc gevel: minimaal 4,7 m2K/W
• Rc dak: minimaal 6,3 m2K/W 

Nee, er wordt één berekening opgesteld die de resultaten geeft. Alle indicatoren moeten voldoen aan de gestelde grenswaardes. Scroll naar beneden voor oplossingen die kennispartners als ROCKWOOL en ISOVER met je delen.

Nee, BENG richt zich op het gebouwgebonden energieverbruik. Het gebruikersgebonden (huishoudelijke) energieverbruik blijft buiten beschouwing.

Hoe voldoen die gebouwen dan aan de eisen? Dat is aan jou.

 

De BENG-eisen gelden alléén voor nieuwe woningen en gebouwen.  In basis gelden de BENG-eisen voor alle nieuwe gebouwen, zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Dit is vergelijkbaar met de gebruiksfuncties waarvoor voorheen een EPC-eis gold.

 

 ↑Terug naar alle onderwerpen

De eisen van BENG

Om de CO2-uitstoot terug te dringen, moeten gebouwen voldoen aan de BENG-eisen. En die zijn streng! Om het overzichtelijk te maken, staan hieronder de eisen, en hoe deze eisen worden beïnvloed.

BENG 1 houdt in
De BENG 1 eis stelt een maximum aan de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Deze energiebehoefte wordt uitgedrukt in ‘thermische’ kilowattuur (kWh) per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar.

Oftewel: Voldoet het gebouw aan de maximale hoeveelheid energie dat het nodig heeft voor verwarming en koeling?

BENG 1 wordt beïnvloed door
Alles wat voorkomt dat een woning energie verliest of tekortkomt.
Denk aan:
- goede isolatie
- compactheid van de woning
- HR ++ - glas
- luchtdichtheid

BENG 2 houdt in
De BENG 2 eis stelt een maximum aan de hoeveelheid primair fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Daarbij wordt de hoeveelheid eigen duurzaam opgewekte energie – met bijvoorbeeld zonnepanelen – afgetrokken van het totale energieverbruik.

Oftewel: Voldoet het gebouw aan de maximale hoeveelheid fossiele brandstof dat het nodig heeft?

BENG 2 wordt beïnvloed door
Alle energie die nodig is voor het verwarmen en koelen van het gebouw, inclusief warm tapwater.
Denk aan:
- het verbruik van installaties
- de opbrengst van installaties

 

BENG 3 houdt in
De BENG 3 eis stelt een minimum (%) aan het aandeel hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Het totale energieverbruik bestaat uit het deel primair fossiel energieverbruik plus het deel hernieuwbare energie. De hoeveelheid zelf opgewekte, hernieuwbare energie gedeeld door het totale energieverbruik is het aandeel (%) hernieuwbare energie.

Oftewel: Voldoet het gebouw aan een bepaald minimum percentage aan hernieuwbare energie van het totale energiegebruik?

BENG 3 wordt beïnvloed door
Alles wat hernieuwbare energie oplevert.
Denk aan:
- zonnepanelen
- warmtepomp
- zonneboiler

↑Terug naar alle onderwerpen

Wat betekent het voor jou?

In het nieuws is het al jaren te horen: nieuwbouwwoningen worden duurder en naar verwachting zet deze ontwikkeling zich door. Dit valt te verklaren. Enerzijds ligt het aan de wet- en regelgeving; nieuwbouwwoningen moeten van het aardgas af en de bouw is op weg naar een (bijna) energieneutraal gebouwde omgeving.

Daarnaast stijgen de kosten van materialen en arbeid. Hoe kan er straks nog betaalbaar gebouwd worden met de nieuwe BENG-regelgeving? Kan er energiezuiniger worden gebouwd en kunnen de extra bouwkosten tegelijkertijd worden beperkt óf zelfs verlaagd?

Betaalbaar bouwen
Bij de keuzes die gemaakt moeten worden, moet vaker naar het geheel worden gekeken. Want wat voor de hand ligt, is niet altijd de beste keuze. In hoeverre wordt ook gekeken naar de verwerkingstijd van bijvoorbeeld de isolatie en niet alleen naar de materiaalkosten? Kundig personeel is schaars én duur. Kiest de klant maatregelen die alleen op basis van wat logisch lijkt, of wil hij dit liever doen op basis van een gedegen onderbouwing op het gebied van kosten en opbrengsten? En in hoeverre worden ook de milieu-impact en de prestaties op lange termijn meegenomen?

Uit onderzoek blijkt dat een aantal maatregelen die voor de hand liggen, op zowel energiebesparing als CO2-besparing, niet kunnen worden terugverdiend. Laat je altijd goed informeren en inspireren.

↑Terug naar alle onderwerpen

Handige rekentools van onze kennispartners

BENG in beeld

Bekijk de video's waarin er dieper wordt ingegaan op de oorzaak en de gevolgen van BENG.

↑Terug naar alle onderwerpen

Wat brengt de toekomst?

De bouw is dynamisch. Dat maakt het werk veelzijdig, maar soms ook erg ingewikkeld. Bij BMN weten we ook niet alles, maar komen we samen altijd tot een oplossing, misschien met de hulp van onze kennispartners! Zij zijn onze experts op het gebied van BENG. Ze delen graag hun kennis, zodat jij jouw klant van de beste informatie kunt voorzien.

We helpen je graag!